โปรแกรมขนส่ง มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างที่น่าสนใจ

โปรแกรมขนส่ง มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างที่น่าสนใจ

โปรแกรมขนส่ง เป็นโปรแกรมที่นำมาใช้งานสำหรับการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อนสร้าง ปูนซีเมนต์ และอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยเรื่องของจัดรถ การคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ทำการจัดส่ง ไปจนถึงการคำนวณกำไรและขาดทุน ในบทความนี้จะมาพูดถึงโปรแกรมขนส่ง ที่ใช้ในงานขนส่งให้ทุกคนได้รู้จักยิ่งขึ้น

รู้จักกับ โปรแกรมขนส่ง

โปรแกรมขนส่ง เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักประกอบการธุรกิจการขนส่งโดยเฉพาะ ได้รับการพัฒนามานานมากกว่า 15 ปีและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้เป็นโปรแกรมที่มีความทันสมัยมาก มีการใช้งานอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย ทั้งยังเห็นประโยชน์ที่ได้จากการใช้โปรแกรมอย่างเห็นได้ชัด ยกตัวอย่างคือ เป็นเครื่องมือแก่ผู้บริหารให้สามารถกำกับ จัดการ ดูแล เกี่ยวกับธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ช่วยจัดระเบียบเรื่องงานการจัดรถจนถึงการคำนวณกำไรหรือขาดทุนของรถบรรทุกขนส่ง ไม่เพียงเท่านั้น ยังใช้งาน โปรแกรมขนส่ง ได้อย่างหลากหลายตามความเหมาะสมของสายงานขนส่งนั้น ๆ

คุณสมบัติที่น่าสนใจของ โปรแกรมขนส่ง

สำหรับคุณสมบัติ โปรแกรมขนส่ง ที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งหลาย ๆ คนนิยมใช้งานนั้น สามารถกล่าวอย่างคร่าว ๆ ได้ดังต่อไปนี้

  • เกี่ยวกับพนักงานขับรถ พิมพ์รายละเอียดหรือถามข้อมูลของพนักงานได้ ไม่ว่าจะเป็นประวัติการทำงาน ใบขับขี่ เงินที่พนักงานได้และเบี้ยเลี้ยง รวมถึงบัญชีเงินเดือน
  • เกี่ยวกับการขนส่ง พิมพ์รายงานหรือถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการรายงานขนส่งประจำเดือน ประจำวัน การพิมพ์ใบกำกับหรือพิมพ์ใบปล่อยรถ การรายงานรายรับและรายจ่ายของการขนส่ง การรายงานเกี่ยวกับค่า INCENTIVE ให้กับคนขับรถ
  • เกี่ยวกับลูกค้าหรือก็คือผู้จ้าง รายงานถึงสรุปของการวิ่งรถให้ลูกค้าเพื่อนำมาใช้พิจารณาถึงลำดับความสำคัญลูกค้า โดยทำการแยกเส้นทางที่รถจะวิ่งหรือแยกตามสินค้า มีการกำหนดราคาประเภทของรถที่จะใช้งาน และเส้นทางขนส่ง รายงานเกี่ยวกับการวิ่งรถประจำงวดเพื่อนำมาใช้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้
  • เกี่ยวกับรถบรรทุก พิมพ์รายงานหรือถามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นประวัติท่อนหางและท่อนหัวของรถบรรทุก กำหนดการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง อัดจารบีล้อ, ค่าซ่อมบำรุง, กำหนดการต่อ พรบ. ต่อทะเบียน หรือประกันภัย, กำหนดการเปลี่ยนยางใหม่
  • ยางรถ เป็นการพิมพ์รายงานหรือถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของยางรถ ถามว่ายางแต่ละเส้นนั้นอยู่รถคันไหน, มีการระบุจำนวนของยาง สต๊อกยาง โดยแยกแต่ละประเภทการจัดเก็บ, หมายเลขของรถบที่นำยางไปใช้, ถามว่ามีการเปลี่ยนล้อของยางครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

จะเห็นได้ว่า โปรแกรมขนส่ง เป็นโปรแกรมสำหรับการใช้งานขนส่งสินค้าหรือสินของโดยมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งโปรแกรมนี้ให้ประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ใช้งานหรือผู้ประกอบการขนส่งทุกคน ทำให้สามารถติดตามงานได้อย่างละเอียดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้มากยิ่งขึ้น

Chris Porter